תקנון מרכז רפואי פרולייף הרצליה

תקנון זה המופיע באתר החברה משמש כהסכם ההתקשרות בין הלקוח למרכז רפואי פרולייף הרצליה.

כל לקוח מתבקש בקבלה לחתום על התקנון ולהצהיר שיפעל על פיו. אי חתימה על התקנון מכל סיבה שהיא אינה פותרת את הלקוח מאחריות לפעול על פיו ולהסכים לתנאיו. הוראות התקנון מוסברות בעל פה באופן אישי לכל לקוח עם קבלתו למרכז. הלקוח יחשב כאילו קרא הבין והסכים להוראות הרשומות בתקנון

 

א. תקנון כללי

 1. חברת פרולייף לב בריא בע"מ ( להלן: "החברה" ) מפעילה בהרצליה מרכז רפואי ומספקת ללקוחותיה ( להלן: "לקוח" ) את השירותים הבאים ( להלן: "השירות" או "השירותים" ):

 א. טיפולי פיזיותרפיה.

 ב. טיפולי מיטת כאב.

 ג תוכנית אורח חיים בריא.

 ד. אימוני כושר אישיים.

 ה. התאמת מדרסים.

 ו. פעילות מנוי בחדר כושר.

 ז. טיפולי גלי הלם ללב – קרדיוספק

ח. תוכנית שיקום לב

 1. הרישום לקבלת שירות היא על פי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדית של הלקוח. העלות והתשלום עבור השירותים השונים הוא על פי מחירון המרכז שיתעדכן מעת לעת ( המחירון מוצג בסעיף ב'3 ).
 1. השירות הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
 1. התנהגות בשטח המרכז: 4א. העישון אסור בכל שטח המרכז. 4ב. יש לשמור על הניקיון. 4ג. השימוש בטלפון סלולרי בשטח המרכז אסור בהחלט. 4ד. השירות יינתן בלבוש המתאים לסוג השירות. פעילות גופנית תתבצע עם בגדי ונעלי ספורט בלבד. 4ה. אסור להשתמש בציוד בטרם קבלת הדרכה מתאימה ואישור של איש צוות לשימוש בציוד. 4ו. אין לעלות על מכשיר ללא נוכחות של מאמן או מטפל וקבלת היתר ממנו להתחיל לפעול. 4ז. חובה להשתמש במגבת בזמן פעילות על מכשיר. 4ח. חובה להישמע להוראות צוות המרכז. 4ט. על הלקוח ליידע את הצוות המקצועי על כל הרגשה חריגה בזמן שהייה במרכז, שינוי במצב הרפואי וכן ליידע את המאמן על תוצאות כל יעוץ רפואי או בדיקה שנעשתה. באולם הפעילות תלוי שלט של "תחושת ההרגשה האישית". אין לעבור על תחושת הרגשה "מתחיל להיות קשה" – מספר 13 בסולם בורג. סעיף 4 בכללותו הינו מהותי בתקנון ההתקשרות עם המרכז.
 1. ידוע ללקוח כי ישנם ימים ושעות מוגדרות שבהם יש נוכחות של רופא במרכז. על הלקוח להתעדכן בזמנים אלה במזכירות המרכז. פעילות של חולה לב בזמן שאין נוכחות רופא במרכז הינה על אחריותו הבלעדית של החולה.
 1. שעות וזמני הפעילות של כל שירות יימסרו ללקוח והלקוח מתחייב להגיע למרכז רק בשעות שהוגדרו לו בהתאם לשירות אליו נרשם.
 1. אין המרכז ו/או החברה אחראים על גניבת חפצים, כסף, או כל רכוש אחר שנעלם, נגנב או אבד בזמן קבלת השירות. ניתן להשתמש בלוקרים שבמרכז. על הלקוח לדאוג למנעול, לנעול את הלוקר בזמן השירות ולהשאיר את הלוקר פתוח וריק, ללא חפצים, בתום קבלת השירות. לוקר שיישאר סגור לאחר עזיבת הלקוח את המרכז ייפרץ ע"י צוות המרכז ללא החזר כספי ללקוח בגין המנעול שנפרץ.
 1. הנהלת המרכז רשאית לבטל את השירות ללקוח מכל סיבה שהיא. במקרה זה יוחזרו ללקוח דמי השירות בהתאם לתקנון החברה בנוגע להחזר כספי ( כמפורט בסעיף ב' ).

ב. מדיניות החזר כספי ללקוח

 1. מובהר בזאת כי לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הפסקת השירות וזאת כיוון שכל קבלת לקוח כרוכה בעלויות כח אדם המתוגמלים עם תחילת נתינת השירות, אינם באים לידי ביטוי בתשלום שהלקוח משלם, אך יבואו לידי ביטוי בהחזר כספי. אין החזר כספי עבור ביטול שירות, הפסקת מנוי, החזרת מדרסים, ביטול אימון או ביטול טיפול מכל סוג שהוא.
 2. במידה והחברה תחליט, לפנים משורת הדין, להחזיר ללקוח כסף עבור ביטול שירות, ייגבה מהלקוח תשלום על פי מחיר המחירון של החברה.
 1. להלן מחיר מחירון של השירותים. זה התשלום שיגבה מהלקוח עבור שירות חלקי שניתן ללקוח או במידה והחברה תחליט להחזיר ללקוח כסף עבור ביטול שירות. להלן הסכומים שייגבו מהלקוח לצרכי התחשבנות על החזר כספי:

    א. עבור טיפול פיזיותרפיה או אימון כושר אישי  - 350 ₪ לטיפול או אימון אישי בודד. 

    ב. תשלום לפעילות גופנית בתוכנית אורח חיים בריא או בחדר כושר רפואי – 450 ₪ לחודש. 

    ג. תשלום עבור טיפול במיטת כאב – 280 ₪ לטיפול בודד.

            ד. תשלום עבור מדרסים – עלות המדרס –  עלות מדרס בסיסי החל מ 1600 שח.

            ה. תשלום עבור טיפול בגלי הלם – 450 ₪ לטיפול בודד.

            ו. תשלום עבור הוצאות משרדיות בטיפול בהחזר הכספי ללקוח – 150 ₪.

            ז. תשלום עבור ייעוץ של רופא ו/או פיזיולוג שיקומי – 600 ₪ לכל אחד מהיועצים.

ג. הנחיות ללקוחות שיקום לב, חדר כושר רפואי ותוכנית אורח חיים בריא:

 1. המכון פועל בהתאם לנהלי משרד הבריאות וקופות החולים. לקוח מופנה למכון לצורך שיקום בשל מצב רפואי מסוים ( מחלה כרונית או אקוטית ). הלקוח מצהיר כי הוסבר לו והוא מבין היטב כי אין מדובר בחדר כושר רגיל וכי בשל מצבו הרפואי הוא חשוף יותר לפגיעות, גם ללא קשר לפעילות המתבצעת במכון.
 1. הלקוח מצהיר כי יפעל רק על המכשור שאושר לו ע"י הפיזיולוג, במשך ובעומס הפעילות, וכן בדופק המטרה שנקבע לו ע"י הפיזיולוג. לכל לקוח יש פגישה אישית עם רופא ופיזיולוג במטרה להסביר ללקוח כיצד לפעול בעומס גופני מבוקר, הדרגתי וקל לביצוע וכן במטרה לתת ללקוח הנחיות מתי מותר לו להתאמן ומתי אסור. יש הנחייה גורפת להפסיק פעילות כשקשה או בתחילת עייפות.
 1. כל לקוח יקבל הדרכה אישית מהפיזיולוג או המאמן כיצד לעלות על מכשיר ולבצע את התרגול שנקבע לו. אין לבצע תרגילים שלא נקבעו ואושרו ע"י הפיזיולוג וכן אין לבצע תרגילים שנאסרו ע"י הפיזיולוג גם אם הם מודגמים בסטודיו ע"י המאמן. ככלל משך האימון המרבי ( סטודיו + אירובי ) הינו 1 שעה.
 1. בתרגול שהותווה ללקוח אין מרכיב שעלול לגרום לנזק או להחמרה במצב הרפואי של הלקוח. ככלל צוות המרכז אינו מאפשר ללקוח בן 80 ואילך לעשות צעידה/הליכה על מסילה נעה/מסלול כושר ללא מאמן כושר אישי ( אימון אישי הכרוך בתשלום נוסף למרכז ). לקוח מגיל 80 ואילך שיעלה על מסלול כושר ו/או יבצע צעידה על מסלול ללא מאמן אישי צמוד יעשה זאת ללא רשות ועל אחריותו הבלעדית.
 1. חלה חובה על לקוח למדוד לחץ דם ודופק בתחילת האימון ובסופו ולא להתחיל באימון ( ולדווח לצוות המרכז ) במקרים הבאים: א. כשמרגישים סחרחורת, חולשה או עייפות ב. כשהדופק במנוחה 90 פ/ד או יותר ו/או 50 פ/ד או פחות ג. כשלחץ הדם גבוה ( סיסטולי מעל 160 ממ"כ ו/או דיאסטולי 110 ממ"כ ) וכשלחץ הדם נמוך ( סיסטולי 85 ממ"כ או פחות ודיאסטולי 55 ממ"כ או פחות ) ד. חולה סוכרת כשרמת הסוכר בדם פחות מ 100 מג/דל או 220 מג/דל ויותר.
 1. כמו כן התרגילים המתבצעים אינם אמורים להפעיל לחץ על גב תחתון או חגורת הכתפיים. בכל מצב של אי נוחות, לחץ או כאב באיבר מסוים יש להפסיק התרגול במיידי ולייד את המאמן או הפיזיולוג.
 1. הלקוח מאשר ומצהיר כי הציג עם קבלתו לתכנית בפני אנשי המקצוע את כל תיקו הרפואי ופירט בפניהם את מצבו הרפאי והפיזי ואת מגבלותיו וכי לא הסתיר דבר בנוע למצבו הרפואי. באחריות הלקוח לתאם פגישה עם פיזיולוג אחת ל 3 חודשים לצורך מעקב ועדכון תכנית פעילות
 1. ידוע ללקוח כי במרכז פרולייף קיימות תוכניות כושר שונות ( חלקן בנוכחות רופא וחלקן לא בנוכחות רופא ). הלקוח נרשם לתוכנית על פי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדית. באחריות לקוח שיקום לב להגיע למרכז רק בזמנים בהם יש נוכחות של רופא ( זמני נוכחות רופא מפורסמים במרכז וניתן לברר במזכירות מהם הזמנים ).
 1. ידוע ללקוח שישנם שעות מוגדרות שבהם אין השגחה רפואית. על אחריותו של הלקוח להתעדכן בשעות אלה במזכירות. אימון ללא השגחה רפואית הינה על אחריותו הבלעדית של הלקוח.
 1. הקפאת מנוי בתוכנית שיקום לב ו/או אורח חיים בריא - ניתן להקפיא את הפעילות מכל סיבה שהיא (נסיעה לחופשה, מחלה וכו') בהודעה מראש למזכירות המרכז. עלות ההקפאה הינה 60 ש"ח לתקופת הקפאה של עד שבועיים (מיום אחד ועד 14 ימים) ו 90 ש"ח לתקופת הקפאה של שבועיים עד חודש (15 ימים ועד 31 ימים). יובהר כי הקפאה משמעה הקפאת התקופה ולא הקפאת התשלום. הלקוח ימשיך לשלם כאילו קיבל שירות כרגיל ותקופת ההקפאה תתווסף בתום תקופת המנוי. תעריף ההקפאה יעודכן מעת לעת.
 1. אי הגעה למרכז הינה על אחריותו הבלעדית של הלקוח ואין בה כדי לפצות אותו על היעדרות או חוסר שימוש במרכז. אין החזר כספי או פיצוי על ימים בודדים של מחלה או אי הופעה.
 1. כל לקוח שיקום לב יעבור בדיקה רפואית עם הגעתו למרכז. עלות הבדיקה 400 ₪ ( ניתן להביא טופס התחייבות לחודש לשיקום לב שיכסה את עלות הבדיקה ). במידה ולקוח לא יתחיל בתכנית השיקום לאחר הבדיקה, מכל סיבה שהיא, הוא יחויב ב 400 ₪ או בטופס התחייבות למשך 1 חודש.
 1. על הלקוח להציג את כרטיס החבר ו/או להעביר צ'יפ לפני הכניסה למרכז.
 2. בטיחות בפעילות על המכשירים 

בטיחות בהליכון / מסילה נעה - אין לעלות על המסילה ללא הדרכה מסודרת. מהירות המסילה שהינך רשאי להפעיל תיקבע ע"י הפיזיולוג. מובהר כי אין לעבור את המהירות שנקבעה לך מבלי לקבל אישור מאיש צוות.

להלן תמונות הצגים של 2 סוגי ההליכונים שבמרכזינו. לחיצה על הלחצן האדום (ראה בתמונה) תעצור את המסלול. הלחצנים מסומנים בחיצים.maslol1

maslol2

מכשיר חתירה - לקראת השימוש במכשיר חתירה וודא כי הינך מחזיק את הכסא (לידיעתך, הכסא במכשיר זה אינו יציב ונע על מסילה. עליך להיות זהיר בזמן שהנך מתיישב או קם מהמכשיר.

chatira

 

ד. תקנון ללקוחות המקבלים טיפולי פיזיותרפיה, טיפולי גלי הלם ללב, מיטת כאב  

    ואימונים/טיפולים אישיים:

 1. ידוע ומוסכם על הלקוח כי הסכום ששילם עבור חבילת טיפולים הינו נמוך משמעותית מרכישה של טיפול בודד. במקרה של הפסקת טיפול מכל סיבה שהיא ( והסכמת החברה להחזיר כסף עבור ביטול או הפסקת השירות ) יחושב הסכום לתשלום על פי מספר הטיפולים שהלקוח קיבל בפועל לפי התעריף הנקוב במחירון והתנאים הרשומים בו ( מחירון השירותים מופיע בסעיף ב'3 ).
 1. יש להודיע למרכז על דחיה/ביטול של טיפול/אימון אישי לפחות 24 שעות לפני מועד הטיפול.

אי הגעה לטיפול/אימון ללא הודעה מוקדמת יחשב כאילו הטיפול/אימון התבצע.

ה.  תקנון לרוכשי ציוד לרבות מדרסים:

 1. חברת פרולייף מוכרת ציוד ספורט וציוד רפואי שנרכשו מיבואנים שונים. פרולייף משמשת כמתווך בין היבואן והלקוח. אחריות על טיב המוצר הינה על היבואן בלבד וכל תלונה לגבי טיב המוצר וכן אחריות וקבלת שירות על המוצר תעשה ע"י היבואן.
 1. פרולייף רוכשת ציוד מדרסים מחברת Active molding. כל תלונה לגבי טיב המוצר יש להפנות ליצרנית המדרסים. החברה אינה אחראית על טיב המוצר.