077-3508500

בדיקות רפואיות לספורט ואישור רפואי לחדר כושר ולפעילות ספורט תחרותי

על פי חוק הספורט כל אדם המעוניין לעסוק בספורט תחרותי, לרבות מירוצים וטריאטלון, וכן כל אדם המעוניין להתאמן בחדר כושר צריך להמציא אישור רפואי. כמו כן קובע חוק הספורט, שאגודת ספורט, קבוצת ספורט או עמותת ספורט לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות מטעמם או על ידן,...