מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט – דוגמה

מר א.י 7 – 6890266 – חוות דעת מומחה אני החתום מטה, דר' ירון גרשוביץ, נתבקשתי על ידי עוה"ד איילת ד. לחוות דעתי המקצועית בשאלת האחריות המקצועית של הנתבעת בת.א. 52268/10/13 א. י נגד ג. י בבית משפט שלום חיפה בענין הנדון.  אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית...

חוות דעת מומחה – ד"ר ירון גרשוביץ

ד"ר ירון גרשוביץ חוות דעת מומחה / הערכה רפואית לנכות / הערכת סיכויי תביעה בתביעה למימוש זכויות רפואיות במקרים של נכות, אובדן כושר עבודה או מחלה, נדרשת חוות דעת של מומחה בתחום הפגימה. הבדיקה כוללת הערכה תפקודית, הערכת נכות והערכת סיכויי תביעה. בפגימות של הלב,...