כללי בנוגע לאימון וכושר

אימון יתר –  Overtraining ירידה ביכולת הביצוע לאורך זמן כתוצאה מאימון יתר- חוסר איזון בין עומס אימונים והתאוששות.

אפקט אימון Training effect-  – כלל השינויים הנגרמים בגוף בעקבות תהליך של אימון גופני.

גמישות Flexibility –   טווח התנועה של מפרק ספציפי בתנועה ספציפית.

הדרגתיות  – עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להעלות בצורה הדרגתית את העומס באימון, וזאת על מנת לאפשר התאוששות נאותה לרקמות הגוף השונות.

הפיכות / הפסקת אימון Detraining מצב של נסיגה ביכולות גופניות שהושגו בתהליך האימון כתוצאה מהפסקתו.

התאוששות לאחר מאמץ  Post Exercise Recovery תהליך החזרה למצב שטרם הפעילות.

חימום גופני לפני אימון – Warm-up חלקו הראשון של האימון שמטרתו מעבר הדרגתי ממצב מנוחה לפעילות המתכוננת.

יחס כושר גופני-עייפות Fitness-Fatigue Relationship – היחס בין הכושר הגופני שמושג כתגובה לאימונים לבין העייפות שנוצרת כתוצאה מהאימונים וכיצד היחס ביניהם משפיעה על מוכנות המתאמן.

ייחודיות Specificity – עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להתאים את תוכן האימון למטרות הייחודיות שלשמן הוא מבוצע על מנת ליצור העברה טובה ליכולות הגופניות הנדרשות.

יציבה Posture – סך כל היחסים בין איברי הגוף אחד ביחס לשני.יציבה טובה Good posture ארגון איברי הגוף אחד ביחס לשני היוצר חלוקת כוחות מיטבית על עמוד השדרה, העצבים והמפרקים השונים.

יציבות / שיווי משקל Stability היכולת להתמודד עם כוחות חיצוניים ולהישאר בשיווי משקל.

כאבי שרירים מאוחרים Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS )כאבי שרירים המופיעים 24-48 שעות לאחר פעילות גופנית עצימה או פעילות שהגוף אינו מורגל אליה (ובמיוחד אם בפעילות כלולות פעולות אקסצנטריות מרובות)

כושר גופני Physical Fitness   יכולת הביצוע והתפקוד של האדם במטלה גופנית מסוימת שנקבעת על פי תת-היכולות (חוזק, מהירות, סבולת, גמישות, קואורדינציה, מהירות תגובה, שיווי משקל וקינסתזיה).

כח אנאירובי Anaerobic power  היכולת של הגוף לשחרר מקסימום אנרגיה (ATP) במאמצים מרביים של עד כ-10 שניות.

כוח מתפרץ Explosive strength היכולת לפתח כוח במהירות.

כיווץ איזוטוני Isotonic contraction   כיווץ דינמי של השרירים (קונצנטרי או אקסצנטרי).

כיווץ איזומטרי Isometric   כיווץ בו השריר שומר על אורכו כנגד עומס. נקרא גם סטטי.

כיווץ אקסצנטרי Eccentric contraction – כיווץ בו השריר מתכווץ ומתארך (נקודת אחז מתרחקת מנקודת תחל).

כיווץ קונצנטרי Concentric contraction – כיווץ בו השריר מתכווץ ומתקצר (נקודת אחז מתקרבת לנקודת תחל).

מחזור אימונים בינוני Meso-cycle – תקופת אימונים בת 2-8 שבועות כחלק ממחזור האימונים הגדול.

מחזור אימונים גדול Macro-cycle שלב של מספר חודשים כחלק מתוכנית האימונים השנתית.

מחזור אימונים קטן  (מחזור זוטא) Micro-cycle תקופת אימונים בת 3-7 ימים כחלק ממחזור האימונים הבינוני.

מתיחות דינמיות Dynamic stretching פעולה של הארכת השריר (או קבוצת שרירים) תוך כדי תנועה עד לקצה טווח התנועה שלו.

מתיחות סטטיות Static / isometric stretching – פעולה של הארכת השריר (או קבוצת שרירים) עד לקצה טווח התנועה שלו ושהייה במצב זה.

נפח אימון Training Volume המרכיב הכמותי של האימון. יכול להימדד בצורה של זמן או מרחק באימונים כגון הליכה / ריצה, אופניים, שחייה וכו' וכמכפלת עומס-נפח באימוני התנגדות.

סבולת – פעילות בעצימות קלה עד בינונית לאורך זמן. אימון סבולת מאפשר להתמודד עם עייפות השריר בצורה יעילה יותר.

סבולת אנאירובית Anaerobic endurance – היכולת של הגוף לשמר הספק של מאמץ נוכח רמות גבוהות של חמצת ולבצע התרסה לחומציות הנוצרת בפעילות.

סבולת מהירות Speed endurance יכולת לשמור על מהירות מרבית במרחק נתון.

סבולת שרירית Muscular Endurance / Strength endurance היכולת של המערכת העצבית-שרירית לייצר כוח באופן שחוזר על עצמו.

סופר רב-סט Giant set שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע של 2-3 תרגילים לאותה קבוצת שרירים או אותו אזור בגוף ללא מנוחה ביניהם.

סופר-סט Super-set שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע מערכה של תרגיל מסוים ומיד בסיומו ביצוע מערכה של תרגיל נוסף. מתייחס לביצוע של תרגיל בתבנית תנועתית מסוימת ולאחר מכן בתבנית תנועתית הפוכה (תרגיל דחיפה ולאחריו תרגיל משיכה) / ביצוע של תרגיל לאגוניסט ומיד לאחריו לאנטגוניסט, שני תרגילים לאותה קבוצת שרירים או שני תרגילים לפלג גוף עליון/תחתון.

עייפות אקוטית Acute Fatigue ביטוי לעייפות קצרת-מועד הנובעת מעומס אימוני.

עייפות כרונית Chronic Fatigue – ביטוי לתהליך ארוך מועד של עומס הגורם לעייפות שממנה קשה למתאמן להתאושש.

עומס יסף / עומס גופני Physical Load –   – עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להעמיס על הגוף על מנת ליצור גירוי לתהליך שיביא בסופו לפיצוי-יסף.

עומס-יתר Over-load – מאמץ / עומס גופני שאינו מאפשר לגוף להתאושש ממנו בתוך פרק זמן סביר ולהגיב בפיצוי יסף מכיוון שהוא גבוה מיכולת הגוף לבצע תהליכים אלה.

עצימות Intensity  המרכיב האיכותי של האימון כגון המהירות, ההתנגדות וכו'. העומס שכנגדו הגוף פועל.

פארטלק –  Fartlek המילה השוודית ל"משחקי מהירות". שיטת אימון לאימוני רצף הכוללת שינויי קצב במהלך הריצה.

פיתוח גוף – Bodybuilding  ענף ספורט בו גודל השריר, היכולת להבחין בין שרירים שונים והסימטריה קובעים את המנצח.

פעילות גופנית Physical activity פעילות / תנועה שמופקת ע"י שרירי השלד ודורשת הוצאה אנרגטית מוגברת. פעילות גופנית שאינה יזומה מתבצעת במסגרת הפעילות היום-יומית כגון עלייה במדרגות, גינון וכדומה. פעילות גופנית יזומה מתבצעת לשם שיפור הכושר הגופני והבריאות.

פעילות לא מחזורית A-Cyclic Skills שילוב של מגוון רחב של תנועות המשלב יכולות מוטוריות מגוונות בפעולה אחת.

פעילות מחזורית Cyclic Skill   – פעילות המבוצעות תוך חזרה על תנועות של אותה יכולת מוטורית (לדוגמא – ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה).

פציעה טראומטית Over-load / Acute / Traumatic Injury –   אירוע חד פעמי משמעותי, בו מופעל כוח גדול ופתאומי מעבר ליכולת הספיגה של רקמות הגוף, הגורם לנזק ופגיעה בשלמות הרקמות בדרגות שונות.

פיצוי יסף – Super-compensation  – השיפור ביכולת הגופנית שמושג כתוצאה מהיחס בין העומס לבין התאוששות.

רציפות Continuity עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך לשמור על מרווחים מתאימים בין האימונים על מנת שלא לאבד את פיצוי היסף שהושג בעקבות האימון הקודם.

שחרור Cool-down –   חלקו האחרון של האימון שמטרתו מעבר הדרגתי מהאימון למצב מנוחה. כתלות בעצימות ומשכו של האימון, השחרור יכלול מעבר הדרגתי למצב מנוחה (על מנת לאפשר לקצב הלב לחזור בהדרגה לקצב המנוחה), תרגילי מתיחות ושחרור שונים.

תדירות אימונים / צפיפות אימוניםTraining Frequency / Training Density   מספר האימונים ביחידת זמן נתונה.

תכנית אימונים – Training  סדרה של אימונים בודדים המאורגנים יחדיו לפי עקרונות תורת האימון על מנת לשפר יכולות ייעודיות לביצוע משימה מסוימת.

תמס שריר / רבדומיוליזיס – Rhabdomyolysis  תסמונת ביוכימית כתוצאה מנזק או קריעה של הממברנה שעוטפת את שרירי השלד (הסרקולמה) בעקבות פעילות גופנית חריגה שאינה מותאמת ליכולת הגופנית או בעקבות תרופות כגון סטטנינים . בעקבות הפגיעה נגרם שחרור של תכולת תאי השריר למחזור הדם. חלק מהחומרים המגיעים למחזור הדם בכמות גדולה הם רעילים ומסוכנים.

תסמונת אימון-יתר program overtraining תסמונת אימון-יתר עלול לגרום למגוון תסמינים ביניהם: נדודי שינה, חרדה, דכאון, ושינויים במערכת הלב וכלי הדם (קרדיו-וסקולרית).

וגורמת לעצירה בהתקדמות או לירידה בכושר הגופני.

תסמונת ההפיכות –  Detraining Syndrome תסמונת שעשויה לקרות כאשר האימונים מופסקים לאורך זמן, גורם לחזרה למצב ההתחלתי.

תקופתיות ומחזוריות – Periodization  עקרון יסוד בתורת האימון לפיו יש לבנות את עצימות האימון בצורה נכונה על ידי העלאת והפחתת הדרישות הגופניות בנקודות זמן מוגדרות (מחזורים) על מנת לאפשר אימון יעיל ושיפור מרבי.

 

בנוגע לאימון הלב ושיפור היכולת האירובית

אימון רצף נרחב  Extensive endurance / Long slow distance (LSD –  ) – שיטת אימון אירובית בה הפעילות מתבצעת ברצף לאורך זמן ממושך בקצב בעצימות קלה שהינה מתחת לסף האנאירובי.

אימון רצף עצים / טמפו / קצב Intensive endurance / Tempo run – שיטת אימון אירובית בה הפעילות מתבצעת ברצף לאורך זמן בקצב בינוני עד גבוה שהינו סביב הסף האנאירובי.

אימוני הפוגות אנאירוביים (עצימים) Anaerobic Intervals – אימוני הפוגות המיועדים לשיפור המערכת האנאירובית. מקטעי עבודה המבוצעים בעצימות גבוהה (מעל הסף האנאירובי) לפרקי זמן קצרים עם התאוששות (הפוגה) ארוכה ביחס לזמן מקטע העבודה.

אימוני הפוגות (מקטעים) Interval Training – שיטת אימון הכוללת מקטעי עבודה קצרים עד ארוכים המבוצעים לרוב בקצב הסף האנאירובי או מעליו. בין מקטעי העבודה מבוצעים מקטעי התאוששות (הפוגות) פאסיביים או אקטיביים.

אימוני הפוגות אירוביים (נרחבים) Aerobic Intervals – אימוני הפוגות המיועדים לשיפור המערכת האירובית. מקטעי עבודה המבוצעים בעצימות בינונית (בקרבת הסף האנאירובי) לפרקי זמן ארוכים עם התאוששות (הפוגה) קצרה ביחס לזמן מקטע העבודה.

חוב החמצן / צריכת חמצן עודף שלאחר הפעילותOxygen Debt / Excess post-exercise oxygen consumption (EPOC) צריכת החמצן העודפת (מעל זו של רמת המנוחה) המתרחשת בסיומו של המאמץ הגופני.

יחידת  MET Metabolic Equivalent of Task (MET) /  METs מדד פיזיולוגי לביטוי עלות אנרגטית של פעילויות שונות. יחידת MET אחת שקולה לצריכת האנרגיה של הגוף במנוחה. פעילות ברמה של עד 5 METS מוגדרת בעצימות קלה. פעילות ברמה של 5-8 METS מוגדרת בעצימות בינונית. פעילות ברמה של למעלה מ-9 METS מוגדרת בעצימות גבוהה.

מקטע פליטה Ejection fraction מדד חיוני לתפקוד הלב. יכולתו של החדר השמאלי של הלב להזרים דם לגוף. מדד זה מבטא את היחס בין כמות הדם היוצאת מהחדר לבין כמות הדם הכללית שהייתה בו. מקטע פליטה תקין הוא בדרך כלל 50%-60%, כלומר הלב הצליח להזרים החוצה אל הגוף יותר מחצי מכמות הדם שהייתה בחדר המלא.

נוסחת קרוונן – Karvonen formula  – שיטת חישוב לדופק מטרה באימון בהתחשב ברזרבת הדופק (הטווח האפקטיבי בין דופק המנוחה והדופק המרבי).

נפח פעימהStroke volume (SV  )נ פח הדם המוזרם על ידי הלב דרך העורקים במהלך התכווצותו.

סבולת אירובית (לב-ריאה) Aerobic endurance -היכולת של המערכות המרכזיות (מערכת הלב וכלי הדם, מערכת הנשימה ומערכת העצבים) לתמוך בפעילות מתמשכת שמפעילה את קבוצות שרירי השלד הגדולות.

סף אנאירובי –  Anaerobic Threshold הנקודה בה הדרישות האנרגטיות של הגוף אינן מסוגלות להתקיים בעזרת תהליכים אירוביים בלבד. עצימות המאמץ בה שיעור ייצור הלקטאט לדם עולה על שיעור הסילוק ומתחילה הצטברות של לקטאט בדם.

סף הלקטאט / סף חומצת-חלב Lactate Threshold הנקודה בה רמת הלקטאט בדם עולה בצורה חדה מעבר לערכי הבסיס. סף הצטברות הלקטאט בדםOnset Of blood Lactate Accumulation (OBLA) הנקודה בה רמת הלקטאט בדם מגיעה לערך של 4 מילימול.

צריכת החמצן המרבית / הספק אירוביMaximal aerobic capacity / VO2max / Aerobic power כמות החמצן המרבית שהגוף יודע לקלוט ולנצל לטובת הפקת אנרגיה. יכולה להימדד באופן יחסי (מ"ל / ק"ג / דקה) או באופן מוחלט (ליטר / דקה).

קצב הלב –   Heart Rate (HR)מספר הפעמים שהלב מתכווץ ומרפה בדקה.

קצב הלב במנוחה Resting heart rate (RHR) – קצב הלב שנמדד לאדם במצב מנוחה מוחלטת (לרוב במצב שכיבה עם היקיצה משינה / לאחר מנוחה של מספר דקות).

קצב הלב המרבי Maximal heart rate (MHR) – קצב הלב הגבוה ביותר שאדם יכול להגיע אליו. נקבע בעיקר גנטית, באמצעות מערכת העצבים המרכזית, אך גם על-ידי המורפולוגיה והפיזיולוגיה של הלב עצמו. הגורם העיקרי המשפיע עליו הוא גיל אך גם לכושר גופני עשויה להיות השפעה שולית עליו. נהוג לחשב כ 220-הגיל.

תפוקת לב Cardiac Output (Q) כמות הדם שהלב מסוגל להזרים בדקה. מחושבת כנפח הפעימה כפול קצב הלב (HRxSV=Q) .

 

בנוגע לאימון התנגדות וחיזוק שרירי

אימוני התנגדות–  Resistance training אימונים שונים כנגד התנגדות חיצונית כלשהיא לפיתוח מרכיבי החוזק השונים.

 אטרופיה שרירית –   Muscular Atrophyירידה בנפח תא השריר כתוצאה ממחסור בגירוי / פעילות. נגרם מניוון שרירי

אימון חזרות –  Repetition training שיטת אימון הכוללת מקטעי עבודה קצרים עד ארוכים בעצימות גבוהה במיוחד. בין מקטעי העבודה מבוצעים מקטעי התאוששות (הפוגות) סטאטיים או דינמיים עד להתאוששות מלאה.

אימון מחזורי Circuit training  –   שיטת אימון בה המתאמן עובר מתחנה לתחנה (או מתרגיל לתרגיל) בסדרת תחנות קבועות עם זמני עבודה ומנוחה קבועים מראש בין התחנות.

אימון על-מחזורי Super circuit training –   שיטת אימון בה המתאמן עובר מתחנה לתחנה בסדרת תחנות קבועות של תרגילי התנגדות ותרגילים אירוביים לסירוגין עם זמני עבודה ומנוחה קבועים מראש בין התחנות / תרגילים.

היפרטרופיה  –   Hypertrophyעלייה בנפח התא בשריר תוך כדי חיזוקו כתגובה לאימון.

היפרפלזיה –  Hyperplasia עלייה במספר התאים ברקמה.

חוזק יחסי Relative strength – היחס בין החוזק המרבי של מתאמן לבין משקל גופו / משקל גופו הרזה.

חוזק מוחלט Absolute strength כמות הכוח שניתן להפיק ללא קשר למשקל / גודל הגוף.

חוזק מרבי Maximal strength הכוח המרבי שהמערכת העצבית שרירית יכולה לייצר במהלך כיווץ מרבי. יכול להימדד בצורה יחסית או מוחלטת.

חוק התמורה הפוחתת Law of diminishing returns עקרון יסוד בתורת האימון שמציין כי ככל שהמתאמן מתקדם יותר השיפור (פיצוי היסף) ביכולת הגופנית שיושג כתוצאה מתכנית האימונים הולך וקטן בכמותו.

חזרות Repetitions כמות הפעמים שמבוצעת פעולה מסוימת בתוך מערכה. חזרות מרביותRM  מספר החזרות המרבי (Repetition Maximum) שניתן לבצע כנגד התנגדות מסוימת.

חומצה לקטית / חומצת חלב Lactic Acid – אחד התוצרים של תהליך הגליקוליזה, בגוף הופכת מיד ללקטאט.

חמצת Acidosis – עלייה בריכוזי יוני המימן (חומציות) ברקמות הפעילות ו/או בדם כתוצאה מפעילות עצימה שאינה אווירנית.  קושי בביצוע פעילות במצב של חומציות.

מכפלת עומס-נפח  Volume Load – שיטה לחישוב העומס באימוני התנגדות. מכפלה של כמות החזרות שבוצעו כפול מספר המערכות שבוצעו כפול ההתנגדות (בק"ג).

מערכה (סט) Set כמות החזרות שמתבצעת ברצף לפני מנוחה.

שיטת ההפשטה Drop set / Stripping שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע מספר חזרות נתון עם התנגדות מסוימת עד למצב שבו לא ניתן לבצע חזרה נוספת, הפחתת ההתנגדות וביצוע של מערכה נוספת ללא מנוחה. באופן זה יש לבצע כ-3-4 מערכות ללא מנוחה.

שיטת ההתשה מוקדמת  Pre-exhaustion שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע תרגיל מבודד לקבוצת שרירים מסוימת ולאחר מכן תרגיל מורכב לאותה קבוצת שרירים.

שיטת החזרות הכפויות Forced Repetitions שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – לאחר התשת השרירים המבצעים את הפעולה, נעזרים בבן זוג לאורך כל טווח התנועה של התרגיל לצורך השלמה כמות החזרות במערכה (1-2 חזרות נוספות).

שיטת החזרות השליליות Forced negatives שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – הסתייעות בן זוג בשלב הקונצנטרי של התרגיל וביצוע של התרגיל בשלב האקסצנטרי ללא סיוע בן הזוג )מכיוון ובכיווץ אקסצנטרי ניתן להפיק 20-40 אחוז יותר כוח מאשר בכיווץ קונצנטרי

שיטת הפירמידה Pyramid – שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות בה קיים יחס הפוך בין כמות החזרות למשקל המורם. בפירמידה עולה בכל מערכה מעלים את ההתנגדות ומפחיתים את מספר החזרות.

שיטת הפירמידה ההפוכה – Reverse Pyramid שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – בכל מערכה הפחתת ההתנגדות והעלאת מספר החזרות.

שיטת הפירמידה כפולה / עולה ויורדת Double Pyramid שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע מספר מערכות, כאשר בכל מערכה מגדילים את ההתנגדות ומפחיתים את מספר החזרות ולאחר מכן ביצוע מספר מערכות כאשר מפחיתים את ההתנגדות ומגדילים את מספר החזרות.

שיטת הרמייה  Cheating system שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – לצורך השלמת כמות החזרות במערכה, שינוי של טכניקת הביצוע של התרגיל תוך שימוש בתנודות ותנופות על מנת לערב קבוצות שרירים נוספות. התמדה בביצוע שיטת אימון זו עלולה לגרום לפציעות ולפגום באפקטיביות האימון.

 

בנוגע לפיזיולוגיה

אוורור ריאות  – Ventilation כמות האוויר בליטר לדקה המתחלפת בריאות כל דקה.

דופקPulse –   – קצב הלב בדקה, התכווצות והתרחבות קצבית של עורק כאשר הלב מזרים דם דרכו. ראה מאמר שאלות על הדופק !

הומאוסטזה / הומאוסטזיס Homeostasis מצב איזון. שמירת תנאים קבועים למדי במערכת ביולוגית בעזרת מנגנוני בקרה פנימיים.

הורמון – Hormone  חלבון המופרש ע"י תא או בלוטה בגוף שמשפיע על תאים אחרים.

הורמון גדילה – Growth Hormone  – הורמון אנאבולי שמגרה תהליכי גדילה, בנייה והתחדשות. חל איסור לשימוש בהורמונים.

המוגלובין – Hemoglobin (HB) חלבון בתא הדם, מכיל מולקולות ברזל ותפקידו הובלת חמצן ופחמן דו חמצני.

לחץ דם –  Blood Pressure הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי הדם (בדר"כ העורקים). נמדד ביחידות של מ"מ כספית (mmHg).

לקטאט Lactate   מלח הנוצר מחומצה לקטית (Lactic Acid). משמש כסמן לחמצת, אולי משפיע על עייפות בשריר וניתן להפיק ממנו אנרגיה.

מכת חום  Heat stroke / Hyperthermia עלייה חריגה של טמפרטורת הליבה של הגוף מעל כ-40 מעלות צלזיוס מלווה בשינוי מצב פיזיולוגי והתנהגותי. מצב מסכן חיים.

מסלול האנרגיה האירובי Oxidative system / Aerobic system   מסלול אספקת אנרגיה שמפרק פחמימות, שומנים וחלבונים בנוכחות חמצן למאמצים ממושכים בעצימות מתונה-בינונית או במנוחה.

מסלול האנרגיה האנאירובי א-לקטי (הפוספוגני)Phosphagen System (ATP-PC) המערכת האנרגטית הדומיננטית המספקת את האנרגיה הדרושה בפעילויות קצרות ועצימות מאוד מתוך מאגרי האנרגיה הזמינים.

מסלול האנרגיה הגליקוליטי / גליקוליזה אנאירוביתGlycolytic System / Anaerobic Glycolysis / Anaerobic Capacity – מסלול אנרגיה שמפרק גלוקוז ללא נוכחות חמצן. התהליך מאפשר אספקת ATP בקצב מהיר וביצוע עבודה בהספק גבוה לזמן קצר (בעקבות תוצרי לוואי שמשתחררים בתהליך יצירת האנרגיה וגורמים לחמצת).

מערכת הורמונלית Endocrine system – אוסף של בלוטות שמייצרות ומפרישות הורמונים אל מחזור הדם. תפקידה של המערכת לשלוט בתהליכי זירוז, ויסות, גדילה וחילוף חומרים שמתקיימים באברי הגוף השונים.

פיזיולוגיה Physiology המדע העוסק בחקר התפקוד המכני, הפיזי והביוכימי של הגוף.

 

בנוגע למשקל הגוף

אינדקס מסת הגוף  Body Mass Index (BMI) מדד מסת הגוף – משקל הגוף בק"ג חלקי הגובה במטרים בריבוע. מדד להערכת רמות סיכון לתחלואה במחלות מטבוליות. אינו מהווה מדד לאחוז השומן בגוף ולכן אינו מדד טוב לבעלי מסה שרירית גבוה.

אנתרופומטריה Anthropometry  מדידות גוף האדם. מתייחסת למדדי גובה, היקף, אורך גפיים והרכב הגוף.

הרכב הגוף Body composition –   ההרכב הכימי של הגוף שבדרך כלל מתחלק לשניים: מסת הגוף הרזה ומסת השומן.

חילוף חומרים Metabolism – כלל התגובות והתהליכים מקיימי החיים. בכללם התהליכים האנבוליים והקטבוליים.

מסת הגוף הרזה Lean body mass (LBM) / Fat-free mass (FFM) משקל הגוף הכולל פחות משקל רקמות השומן של הגוף.

קצב חילוף חומרים במנוחה Resting metabolic rate (RMR) / Basal metabolic rate (BMR) כמות האנרגיה שהגוף מוציא ביום במצב מנוחה על מנת לקיים את עצמו.